rejestracja spółki

Powołując się na wszechstronność w działaniu na rzecz naszych klientów oraz doradzaniu im w ich potrzebach, posiadamy w naszej ofercie również usługi związane z tworzeniem spółek pod kątem realizacji indywidualnych zapotrzebowań.

W związku z tym, na życzenie klienta, zawiązujemy i rejestrujemy:

  • Spółki kapitałowe (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)
  • Spółki osobowe (spółka jawna, spółki komandytowe, spółki partnerskie)

Dopełniamy przy tym wszelkich stosownych formalności w imieniu, na rzecz i za klienta w toku procedur administracyjnych i rejestracyjnych, pozyskując wszelkie niezbędne decyzje i dokumenty, uprawniające dany podmiot do szybkiego podjęcia planowanej działalności.

Jeśli życzą sobie Państwo skorzystać w naszych usług, prosimy o kontakt

Etapy rejestracji spółki | Koszty rejestracji spółki z o.o. Zgłoszenie spółki do KRS

na przykładzie spółki w Polsce.

  1. Przygotowania założeń i opracowanie umowa spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. musi mieć formę aktu notarialnego. Wyjątek tryb S24, elektroniczny wzorzec umowy.
  2. Spotkanie u Notariusza, odczytanie i podpisanie umowy, karta wzoru podpisów oraz przygotowanie wypisów
  3. Opracowanie formularzy sądowych KRS i podpisanie ich przez wszystkich Członków Zarządu
  4. Przygotowanie oświadczeń członków zarządu
  5. Przygotowanie umowy najmu, NIP-2, RG1 oraz dokumentów z pkt 2, 3, 4 w celu złożenia do KRS
  6. Złożenie dokumentów we właściwym KRS i opłacenie wniosku za rejestrację.

Rejestracja spółki – tryb s24, elektroniczna rejestracja spółki

Rejestracja wniosku o wpis do KRS w trybie S-24.

Proces złożenia konta składa się z następujących elementów:

1. Założenie Konta w systemie

2. Wypełnienie formularzy oraz wzorca umowy S24

3. Wygenerowanie dokumentów

4. Podpisanie dokumentów S-24 podpisem elektronicznym

5. Opłacenie wniosku za pomocą systemu eCard

6. Złożenie dokumentów rejestracyjnych spółki

Chcą Państwo zarejestrować spółkę? Szukają Państwo spółki? Oferujemy pełny zakres usług, łącznie z wirtualnym biurem w Warszawie. Mają Państwo pytania? Prosimy o kontakt: + 48 664 268 268