rejestracja spółek, sprzedaż gotowych spółek

Oferowane usługi:

  • rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych oraz innych form prawnych w Polsce
  • sprzedaż gotowych spółek w Polsce

Przykładowy proces obsługi Klienta: ustalenie szczegółów dotyczących rejestracji spółki, przygotowanie dokumentacji, wynajem adresu do rejestracji spółki, rejestracja spółki, zgłoszenie spółki do NIP, VAT, NIP EU, założenie rachunku bankowego, prowadzenie księgowości. Pełna obsługa w zakresie rejestracji spółki w Polsce

sp. z o.o. sp. k., gotowa spółka z NIP EU, sp. z o.o. spółka komandytowa

W ramach swoich działań dopełniamy wszelkich formalności w imieniu i na rzecz Klienta.

Pozyskujemy także licencję na transport drogowy osób lub rzeczy na terenie Polski i/lub UE

Naszych Klientów obsługujemy kompleksowo. Mamy udział w całym procesie rejestracyjnym, rozpoczynając od sporządzenia tekstu jednolitego umowy spółki (zgodnie z uzyskanymi od Państwa wytycznymi oraz instrukcjami)  a następnie organizacja spotkania u Notariusza.

Jeśli zachodzi potrzeba, na zlecenie Klienta, dokonujemy przygotowania niezbędnych formularzy celem przerejestrowania istniejącego podmiotu (zmiana wspólników, zmiana zarządu, zmiana adresu, zmiana umowy spółki)

rejestracja spółki do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestracja spółki w KRS |

Ponadto rejestrujemy Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego GUS, ZUS, jeśli stosowne przepisy tego wymagają.

Występujemy w imieniu Spółki o nadanie następujących numerów rejestrowych; NIP, REGON, VAT oraz VAT – UE.

Chcą Państwo zarejestrować spółkę? Mają Państwo pytania? Prosimy o kontakt:

+ 48 664 268 268