Księgowość

Jedną z naszych działalności jest wszechstronna obsługa w ramach usług księgowych zarówno dla podmiotów dopiero co powstałych, jak i podmiotów już działających na rynku, w zakresie:

 • prowadzenie ksiąg handlowych, m.in. podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja podatkowa ryczałtu ewidencjonowanego,
 • rejestry zakupu i sprzedaży VAT, ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych, dokumentacji i rozliczeń z ZUS,
 • obsługa kadrowa firm, w tym m.in. deklaracje podatkowe i ZUS, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę.
 • sporządzania deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzania informacji podsumowujących oraz raportów wymaganych przez Narodowy Bank Polski oraz Główny Urząd Statystyczny,
 • sporządzania Sprawozdań Finansowych w zgodzie z przepisami Ustawy o Rachunkowości,
 • sporządzania raportów na potrzeby Zarządu oraz Grupy,
 • asystowania w trakcie kontroli podatkowych

Zakres i ceny usług księgowych świadczonych na terenie Polski

Cena usługi księgowej jest uzależniona od ilości dokumentów i nakładu czasu pracy. Stawka podstawowa: od 500 zł netto/msc.

Nasze biuro rachunkowe wykonuje usługi zarówno dla działalności gospodarczej (KPiR), jak i spółek (pełna księgowość).

Zakres świadczonych usług:

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (zg. z ustawą o rachunkowości lub MSR):

2. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

3. Sporządzenie listy płac:

4. Prowadzenie akt osobowych:

5. Pozostałe usługi obejmujące w szczególności:

 • przygotowanie zakładowego planu kont oraz zarządzenia w sprawie przyjętych  zasad rachunkowości,
 • opracowanie instrukcji wewnętrznych (obiegu dokumentów, magazynowa inwentaryzacyjna),
 • opracowanie wzorów raportów dla Zarządu i/lub Właścicieli,
 • przygotowywanie analiz finansowych, biznesplanów,
 • doradztwo w zakresie tworzenia i weryfikacji procedur kontroli wewnętrznej,
 • opracowanie budżetu firmy,
 • wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych firmy

Jeśli życzą sobie Państwo skorzystać w naszych usług, prosimy o kontakt